KVALITET & MILJÖ

F NORDSTRÖM MASKINENTREPRENAD AB

Kvalitet, miljö och arbetsmiljöpolicy KMA

F Nordströms Maskinentreprenad (FREMA) AB, har som motto att arbeta långsiktigt mot våra kunder och personal enligt nedan:

 • skall tillgodose våra kunders behov av entreprenadarbeten och tjänster
 • skall utföra våra åtagande i rätt tid och till rätt KVALITÉ samt tänka sunt för att skapa goda förutsättningar för god lönsamhet för oss och våra kunder
 • skall känna ansvar för KVALITÉN och MILJÖN och därmed ta vårt arbete på största allvar
 • skall utveckla företaget för att möta kraven för ett anpassat kretsloppsarbete
 • skall minimera eventuella skadliga miljöeffekter av vår verksamhet
 • skall låta arbetsmiljöfrågorna vara en del i vår planering och utförande av våra åtaganden så att vi förhindrar ohälsa och olycksfall
 • skall lyssna på våra kunders behov och förväntningar
 • skall ständigt dra nytta av nya erfarenheter och utveckla, förbättra samt effektivisera vårt arbete till våra kunders bästa

Styrnings- och säkringssystem

Vårt styrnings- och säkringssystem följer svensk standard (ISO 9002 och ISO 14001) och föreskrifter för att förebygga problem och källor till fel, om fel ändå skulle uppträda skall vi kunna korrigera dessa.

 • Vi skall arbeta långsiktigt för att hitta hållbara lösningar som minskar belastningen på miljön.
 • Vår strävan för god arbetsmiljö är att förebygga ohälsa och olycksfall, därför följer vi arbetsmiljölagen och dess föreskrifter. (AFS 2001:1)
 • Säkerställdheten för vårt system finner vi i vår långa erfarenhet, yrkeskunskapen och vårt intresse för god KVALITÉ OCH MILJÖ.

Kvalitet, miljö och arbetsmiljöplan

Denna kvalitets, miljö- och arbetsmiljöplan är integrerad och upprättad i enlighet med F Nordström Maskinentreprenad AB:s styrnings- och säkringssystem (se kvalité, miljö- och arbetsmiljöpolicy KMA).

Ring oss idag